Hyundai Motor setter fart på utviklingen av hydrogenteknologi

  • Hyundai investerer i Impact Coatings, H2Pro og GRZ Technologies. Dette vil gi selskapet teknologi for brenselceller, hydrogenproduksjon og hydrogenlagring
  • Investeringen vil styrke Hyundais lederskap innen hydrogen, med utvidet infrastruktur og effektiv produksjon av hydrogenelektriske biler

- Hyundai Motor Company melder i dag at selskapet har gjort nøkkelinvesteringer i tre hydrogenselskaper; Impact Coatings, H2Pro og GRZ Technologies.

De strategiske investeringene kommer i en tid med økende etterspørsel etter brenselcelleteknologi. Samarbeidet med industriledende aktører gir Hyundai de verktøyene som trengs for å utvide selskapets hydrogeninfrastruktur, og samtidig teknologien til å ytterligere forbedre effektiviteten i selskapets produksjon av hydrogenelektriske biler.

Vår investering i disse innovative selskapene vil redusere produksjonskostnaden for hydrogenelektriske biler, og samtidig øke sikkerheten og senke prisen for hydrogeninfrastruktur. Vi ønsker med dette å akselerere den brede markedsadopsjonen for hydrogenteknologi, gjennom å gjøre hydrogenelektriske biler mer tilgjengelig for våre kunder.

Youngcho ChiPresident and Chief Innovation Officer at Hyundai Motor Group

Impact coatings

Impact Coatings AB er en ledende leverandør av PVD*-baserte belegg for brenselceller. Selskapet tilbyr materialer til dette, maskiner og tjenester. Det svenske selskapets keramiske belegg er kostnadseffektive erstatninger for edelmetaller som benyttes i brenselcelleproduksjon. Gjennom den nye joint venture-avtalen vil Impact Coatings og Hyundai i samarbeid forske på og utvikle en ny generasjon av materialer, prosesser og utstyr til flere bruksområder, inkludert brenselveller og hydrogenproduksjon.

H2Pro

H2Pro er et israelsk startup-selskap som har utviklet E-TAC (elektrokjemisk, termisk aktiv kjemikalie), som er en teknologi for å splitte vann på en effektiv, rimelig og trygg måte. H2Pros teknologi gir Hyundai verktøy som trengs for å senke kostnaden av hydrogenproduksjon, noe som vil gi lavere hydrogenpriser for sluttbrukerne. Denne investeringen er den andre Hyundai gjør i H2Pro siden Hyundai CRADLE Tel Aviv først investerte i selskapet i november 2018.

GRZ Technologies

GRZ Technologies er et sveitsisk selskap som spesialiserer seg på energilagring med hydrogen. Selskapets teknologi sikrer enda sikrere lagring av hydrogen, med lavere trykk og høyere tetthet. Selskapets egenutviklede kompresjonsteknologi er i tillegg rimeligere enn andre løsninger. Hyundais avtale med GRZ vil akselerere selskapets arbeid med å kommersialisere hydrogeninfrastruktur gjennom større tilgjengelighet for kundene.

 

Hyundai Motor er en ledende aktør i utviklingen av hydrogenelektrisk brenselcelleteknologi globalt. Selskapet ble det første i verden til å kommersialisere hydrogenelektriske biler gjennom introduksjonen av ix35 Fuel Cell i 2013. Siden har Hyundai lansert andre generasjon av hydrogenelektriske biler med NEXO. Denne bilen har en helt avgassfri rekkevidde på 666 kilometer (WLTP), og slipper kun ut vann. I tillegg renser bilen luften lokalt under kjøring.

 

*PVD – Physical Vapor Deposition