Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen («erklæringen») for dette nettstedet, som drives og leveres av Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Tyskland (vi, oss og vår).

Vi vil bare bruke personopplysningene som samles inn gjennom dette nettstedet, i samsvar med det som fastsettes i denne erklæringen. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, for hvilke formål personopplysningene dine brukes, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har til kontroll og informasjon.

Bruk av nettstedet for informasjonsformål

Når du besøker nettstedet vårt for informasjonsformål, dvs. uten å registrere deg for noen av tjenestene vi leverer, og uten å oppgi personopplysninger til oss på andre måter, samler vi automatisk inn IP-adressen din for å kunne gi deg tilgang til nettstedet, sikre at systemet er stabilt og effektivt og sørge for nødvendige garantier for sikkerheten til nettstedet og tjenestene.

Personopplysningene som automatisk samles inn, er nødvendige for å levere nettstedet, artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen (GDRP) eller artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDRP (berettiget interesse), når det gjelder vår bruk av teknisk informasjon til å forbedre systemene våre, for å gjøre bruken av nettstedene bedre for deg eller sørge for sikkerheten på nettstedene våre. Dette er basert på vår berettigede interesse ettersom opplysningene som brukes for disse formålene, lagres i en begrenset periode, og vi kan ikke identifisere en bruker personlig ved hjelp av dem.

Personopplysninger som samles inn, slettes automatisk når formålene er oppfylt.

Nyhetsbrev

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil vi sende deg et nyhetsbrev med nyheter om [produktene og tjenestene våre] og informasjon om tilbud fra forhandlerne og distributørene våre eller andre tredjeparter. Vi deler ikke opplysningene dine med tredjepartene som står for tilbudene vi informerer om i nyhetsbrevet, med mindre du har gitt samtykke til det.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst ved å klikke på lenken for avregistrering på slutten av e-posten. Du kan også trekket tilbake samtykket ditt når som helst med fremtidig virkning ved å melde deg av listen på www.hyundai.news/eu/newsletter/.

Det rettslige grunnlaget for å sende nyhetsbrevet er artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR.

Grenseoverskridende overføringer

I forbindelse med aktivitetene for informasjonsdeling som er beskrevet over, kan personopplysningene dine overføres til andre land (herunder land utenfor EØS), som kan ha andre standarder for vern av personopplysninger enn bostedsstaten din. Nettstedet driftes innenfor EU. Serverne våre, som er relevante for videre behandling, befinner seg i Korea. Vi har nødvendige garantier fra involverte tredjeparter (f.eks. andre Hyundai konsernselskaper som drifter nettstedene på våre vegne) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger. Vær oppmerksom på at opplysninger som behandles i utlandet, kan være underlagt utenlandske lover og er tilgjengelige for utenlandske myndigheter, domstoler, rettshåndhevende myndigheter og reguleringsmyndigheter. Vi skal imidlertid bestrebe oss på å treffe rimelige tiltak for å opprettholde et egnet nivå for vern av personopplysninger også når vi deler personopplysningene dine med slike land.

Ved overføring utenfor EØS sikres overføringen av EUs standardkontraktsvilkår.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Hovedformålet med bruk av informasjonskapsler er å gjøre det raskere for brukere å få tilgang til de utvalgte tjenestene. I tillegg gjør informasjonskapsler det mulig å skreddersy tjenestene på nettstedet, slik at informasjon av interesse eller potensiell interesse kan leveres til brukere avhengig av bruken deres av tjenestene. En informasjonskapsel er enhver fil eller enhet som lastes ned på en brukers system for å lagre data som kan oppdateres eller hentes av selskapet som er ansvarlig for installasjonen av informasjonskapselen.

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å forstå hvordan du bruker nettstedet vårt, og for å gjøre opplevelsen din bedre. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Når du har avsluttet økten din og lukket nettleseren, slettes mange av tekstfilene («øktinformasjonskapsler»). Såkalte «faste informasjonskapsler» lagres også, og disse gjør at vi kan kjenne deg igjen neste gang du besøker nettstedet vårt. Selskaper vi samarbeider med, har ikke tillatelse til å samle inn, behandle eller bruke personopplysninger som er lagret i form av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren din. Dette kan føre til at noen av funksjonene nettstedet bruker, blir begrenset.

Typer informasjonskapsler

Avhengig av selskapet som administrerer dem:

  • Egne informasjonskapsler: Er dem som sendes til brukerens system fra et system eller et domene som administreres av redaktøren, og som er der tjenesten til brukeren leveres fra.
  • Tredjepartsinformasjonskapsler: Er dem som sendes til brukerens system fra et system eller et domene som ikke administreres av redaktøren, men av et annet selskap som behandler dataene som er innhentet gjennom informasjonskapslene.

Avhengig av tidsperioden de er aktive:

  • Øktinformasjonskapsler: Er informasjonskapslene som er laget for å samle inn og lagre data mens brukeren bruker en nettside. De brukes ofte til å lagre informasjon som bare er ment for å levere tjenesten brukeren ber om, én enkelt gang (f.eks. en liste over kjøpte produkter).
  • Faste informasjonskapsler: I denne typen informasjonskapsler lagres dataene fortsatt på systemet, og administratoren for informasjonskapselen har tilgang til og kan behandle den i en bestemt tidsperiode, som kan variere fra noen minutter til flere år.

Avhengig av formålet:

  • Tekniske informasjonskapsler: Er dem som gjør at brukeren kan navigere på et nettsted, en plattform eller applikasjon og bruke de forskjellige mulighetene eller tjenestene som tilbys, for eksempel, kontrollere datatrafikk og -kommunikasjon, identifisere økten, få tilgang til begrensede områder, huske deler av en bestilling, gjennomføre kjøpsprosessen for en bestilling, forespørre registrering eller deltakelse i et arrangement, bruke sikkerhetselementer under navigering, lagre innhold for overføring av videoer eller lyd eller dele innhold gjennom sosiale nettverk.
  • Analytiske informasjonskapsler: Er dem som gjør at administratoren kan overvåke og analysere atferden til brukerne av nettstedene de er koblet til. Informasjonen som samles inn ved hjelp av denne typen informasjonskapsler, brukes til å måle aktiviteten på nettstedene, appene eller plattformene, og til å lage navigasjonsprofiler av brukerne av slike nettsteder, apper og plattformer for å introdusere oppgraderinger på grunnlag av analyser av data om bruk av tjenesten av brukere.
  • Annonseinformasjonskapsler: Er dem som muliggjør den mest effektive administreringen av annonseplassen redaktøren har inkludert på et nettsted, en app eller en plattform der den forespurte tjenesten leveres, på grunnlag av kriterier som redigert innhold eller hyppigheten for visningen av annonsene.
  • Atferdsbaserte annonseinformasjonskapsler: Er dem som muliggjør den mest effektive administreringen av annonseplassen redaktøren har inkludert på et nettsted, en app eller en plattform der den forespurte tjenesten leveres. Disse informasjonskapslene lagrer atferdsinformasjon om brukerne innhentet gjennom vedvarende observasjon av navigasjonsvanene deres, noe som gjør det mulig å fastsette en bestemt profil med sikte på å vise annonser på grunnlag av denne profilen.

Dataene som behandles av informasjonskapsler, er nødvendig for tidligere nevnte formål for å ivareta våre berettigede interesser og de berettigede interessene til tredjeparter i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR.

Deaktivere informasjonskapsler

Du kan velge hvilke informasjonskapsler du ønsker fra dette nettstedet, ved hjelp av innstillingene i nettleseren din. Hvis du vil ha mer informasjon om reservasjonsmulighetene dine, kan du se nedenfor.

Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning som driftes av Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google») som gjør at nettstedstagger kan administreres med et grensesnitt. Tag Manager-verktøyet i seg selv (som implementerer taggene) er et domene fritt for informasjonskapsler og registrer ikke personopplysninger. Verktøyet fører til at andre tagger aktiveres som kan registrere data under bestemte omstendigheter. Google Tag Manager åpner ikke denne informasjonen. Hvis registering er deaktivert på domene- eller informasjonskapselnivå, vil denne innstillingen gjelde for alle sporingstagger implementert med Google Tag Manager.

YouTube / Vimeo-videoer

På nettstedene våre kan du se videoer som er lastet opp på YouTube (et Google-selskap) eller Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA («Vimeo»)) som er integrert via iFrame. iFrames er satt opp slik at en tilkobling først etableres når du klikker på «play»-knappen.

Hvis du er logget på YouTube eller Vimeo-kontoen samtidig som du trykker på play, kan YouTube eller Vimeo knytte navigeringsatferden din til brukerprofilen din. Du kan forhindre slik databehandling ved å logge ut av kontoen din før du besøker nettstedene våre.

Ettersom denne tjenesten leveres av en tredjepart, har vi ingen innflytelse på Googles eller Vimeos behandling av disse dataene. Formålet og omfanget for datainnsamling og videre behandling og bruk av dataene av Google eller Vimeo, og dine rettigheter og innstillingsalternativer for personvern finner du i den relevante informasjonen om datasikring på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Rettslig grunnlag for denne databehandlingen er artikkel 6, nr. 1, bokstav f) i GDPR. Formålet og den berettigede interessen er å øke synligheten til dette nettstedet og gjøre tjenestene våre mer attraktive og brukervennlige.

Ingen krav til å oppgi personopplysninger

Det er vanligvis frivillig å oppgi personopplysninger, og det finnes ingen lovfestet eller avtalefestet plikt til å oppgi personopplysninger. Vi krever vanligvis ikke at du oppgir personopplysninger gjennom avtale, men vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir personopplysninger, kan det føre til at enkelte tjenester eller deler av tjenester blir utilgjengelige for deg.

Sikkerhet

Vi har rimelige sikkerhetstiltak i henhold til dagens tekniske status på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger under vår kontroll. Vår erklæring om informasjonssikkerhet og personvern gjennomgås og forbedres løpende etter behov, og bare autorisert personell har innsyn i personopplysninger. Selv om vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av informasjon aldri vil skje, treffer vi alle rimelige tiltak for å forhindre det.

Datalagring

Vi bestreber oss på å holde behandlingsaktivitetene knyttet til personopplysningene dine på et så begrenset nivå som mulig. Hvis det ikke er angitt spesifikke lagringsperioder i denne erklæringen, blir opplysningene dine lagret kun så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålet vi hadde for å samle dem inn, og, etter hva som gjelder, så lenge det kreves i henhold til lovfestede krav om lagring.

Dine rettigheter

Du kan i henhold til loven som gjelder for deg, ha rett til å utøve noen eller alle av følgende rettigheter:

a) Kreve (i) bekreftelse på om personopplysningene dine lagres og (ii) innsyn i de lagrede personopplysningene dine, herunder informasjon om formålene for behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, mottakerne av personopplysningene og forventede lagringsperioder.

b) Anmode om korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. (i) fordi de er ufullstendige eller uriktige, (ii) det ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for, eller (iii) samtykket behandlingen var basert på, er trukket tilbake.

c) Nekte å gi og – uten at dette har innvirkning på databehandlingsaktivitetene som har funnet sted før slik tilbaketrekking – trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine når som helst.

d) Protestere, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot behandling av personopplysningene dine. I et slikt tilfelle ber vi deg informere oss om din særlige situasjon. Når vi har vurdert de saksforholdene du har presentert, vil vi enten stanse behandlingen av personopplysningene dine eller legge frem våre tvingende berettigede grunner for fortsatt behandling for deg.

e) Gå til rettslige skritt knyttet til mulige krenkelser av dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine, og inngi klage til vedkommende tilsynsmyndighet, og/eller

f) kreve (i) å motta personopplysninger om deg som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og (ii) at nevnte opplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette. Når det er teknisk mulig, skal du ha rett til å få overført personopplysningene direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan (i) utøve rettighetene nevnt over eller (ii) stille spørsmål eller (iii) inngi en klage om vår databehandling ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor.

Kontakt oss eller vårt personvernombud

Hvis du har spørsmål, bekymringer, kommentarer til denne erklæringen eller forespørsler vedrørende dine personopplysninger, kan du sende e-post til kundeservice@hyundai.no. Ytterligere kontaktopplysninger finnes i adressefeltet nederst på nettsiden.

Opplysningene du gir når du tar kontakt med oss, behandles for å svare på din forespørsel og blir slettes når saken er fullført. Alternativt vil vi begrense behandlingen av opplysningene i henhold til lovfestede krav til lagring, etter hva som gjelder.