Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (""Polityka"") obowiązuje dla tej strony internetowej, która jest prowadzona i udostępniana przez Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Polska, zaś dane zbierane w sposób określony w poniższej polityce administrowane są przez Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, do jakich celów są one wykorzystywane, komu są one udostępniane oraz jakie są Państwa prawa kontrolne i informacyjne.

Wykorzystanie informacyjne strony internetowej

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową z powodów informacyjnych, tj. bez rejestrowania się w ramach świadczonych przez nas usług i bez podawania nam danych osobowych w jakiejkolwiek innej formie, automatycznie gromadzimy Państwa adres IP w celu udostępnienia Państwu naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia stabilności i wydajności systemu, a także w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług.

Dane osobowe zbierane automatycznie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia naszej strony internetowej lub art. 6 ust. 1 lit. b). 1 wysłany. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) w odniesieniu do wykorzystania przez nas informacji technicznych w celu usprawnienia naszych systemów, zwiększenia wygody korzystania z naszych stron internetowych lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych. Wynika to z naszego uzasadnionego interesu, ponieważ dane wykorzystywane do tych celów są przechowywane przez ograniczony czas i nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika.

Dane osobowe, które są zbierane, są automatycznie usuwane po spełnieniu wyżej wymienionych celów.

Transgraniczne przekazywanie danych

W ramach działań związanych z wymianą informacji, o których mowa powyżej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów spoza EOG), które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż kraj Państwa zamieszkania. Strona internetowa znajduje się na terenie UE. Nasze serwery, istotne dla dalszego przetwarzania danych, znajdują się w Korei. Posiadamy odpowiednie gwarancje z zaangażowanymi stronami trzecimi (np. innymi firmami z grupy Hyundai prowadzącymi strony internetowe w naszym imieniu) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać prawu obcemu i być dostępne dla zagranicznych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak starań, aby podjąć rozsądne środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych również w przypadku udostępniania danych osobowych w takich krajach.

W przypadku transferu danych poza obszar EOG, transfer ten jest zabezpieczony standardowymi klauzulami umownymi UE.

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Głównym celem plików cookies jest przyspieszenie dostępu użytkowników do wybranych usług. Ponadto pliki cookie umożliwiają dostosowanie usług oferowanych przez stronę internetową, umożliwiając dostarczanie interesujących lub potencjalnie interesujących informacji użytkownikom w zależności od sposobu korzystania przez nich z usług. Plik cookie to każdy rodzaj pliku lub urządzenia, który jest pobierany do systemu użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane lub pobierane przez firmę odpowiedzialną za ich instalację.

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej oraz w celu poprawy Państwa doświadczeń. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze. Po zakończeniu sesji i zamknięciu przeglądarki wiele plików tekstowych jest usuwanych ("cookies sesji"). Przechowywane są również tak zwane "trwałe pliki cookie", które pozwalają nam rozpoznać użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Naszym firmom partnerskim nie wolno zbierać, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych przechowywanych w formie plików cookie na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenie niektórych funkcji używanych przez naszą stronę internetową.

Rodzaje plików cookie

W zależności od firmy zarządzającej nimi:

  • Własne pliki cookie: Są to pliki, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny zarządzanej przez redaktora i z których dostarczana jest żądana przez użytkownika usługa.
  • Pliki cookie osób trzecich: Są to te, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inną firmę przetwarzającą dane uzyskane za pomocą plików cookie

W zależności od czasu, przez jaki pozostają aktywne:

  • Pliki cookie sesji: Są to pliki cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Zazwyczaj są one wykorzystywane do przechowywania informacji, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika (np. lista zakupionych produktów).
  • Trwałe pliki cookie: W tego typu plikach cookie dane są nadal przechowywane w systemie i mogą być dostępne i przetwarzane przez określony czas przez administratora pliku cookie, który może wahać się od kilku minut do kilku lat

W zależności od ich przeznaczenia:

  • Techniczne pliki cookie: Są to pliki, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji oraz korzystanie z różnych oferowanych opcji lub usług, takich jak np. kontrola ruchu danych i komunikacji, identyfikacja sesji, dostęp do stref zastrzeżonych, przywoływanie części zamówienia, realizacja procesu zakupu zamówienia, zgłoszenie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania strony internetowej, przechowywanie treści do transmisji wideo lub dźwięków, czy też dzielenie się treściami za pośrednictwem sieci społecznych.
  • Pliki cookie analityczne: Są to takie, które umożliwiają menadżerowi monitorowanie i analizę zachowań użytkowników stron internetowych, do których są podłączeni. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do sporządzania profili przeglądania użytkowników takich stron internetowych, aplikacji i platform w celu wprowadzania aktualizacji na podstawie analizy danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.
  • Pliki reklamowe cookies: Są to takie, które umożliwiają jak najbardziej efektywne zarządzanie powierzchnią reklamową, którą edytor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest zamówiona usługa, na podstawie takich kryteriów jak edytowana treść lub częstotliwość z jaką wyświetlane są reklamy.
  • Pliki cookie reklamowy behawioralnej: Są to pliki, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie powierzchnią reklamową, którą edytor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest zamówiona usługa. Te pliki cookie przechowują informacje behawioralne o użytkownikach, uzyskane poprzez stałe przestrzeganie ich nawyków przeglądania, co pozwala na zdefiniowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania reklamy w oparciu o taki profil

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1. 1 wysłany. 1 lit. f GDPR.

Wyłączanie plików cookie

Możesz wybrać, które pliki cookie chcesz umieścić na tej stronie internetowej, ustawiając swoją przeglądarkę. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rezygnacji, zobacz poniżej.

Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager jest rozwiązaniem obsługiwanym przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), który umożliwia zarządzanie tagami sprzedawanymi na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Narzędzie Tag Manager samo w sobie (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to powoduje aktywację innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą z kolei rejestrować dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli nagrywanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub plików cookie, to ustawienie to pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych w Google Tag Manager.

Filmy YouTube/Vimeo

Na naszych stronach internetowych można oglądać filmy przesłane na YouTube (firma Google) lub Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA ("Vimeo")), które są zintegrowane poprzez iFrame. Ramki iFrame są ustawione w taki sposób, że połączenie jest nawiązywane po kliknięciu na przycisk "play".

Jeśli są Państwo zalogowani do konta YouTube lub Vimeo w tym samym czasie, kiedy naciskają Państwo przycisk play, YouTube lub Vimeo mogą kojarzyć Państwa zachowanie podczas przeglądania z Państwa profilem użytkownika. Mogą Państwo zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie takich danych przez Google lub Vimeo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google lub Vimeo, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub https://vimeo.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. ust. 6 ust. 6 ust. 1 wysłany. 1 lit. f GDPR. Celem i uzasadnionym interesem jest zwiększenie widoczności tej strony internetowej oraz atrakcyjności i łatwości obsługi naszych usług.

Brak wymogu podawania danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych jest z reguły dobrowolne i nie ma ustawowego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych. Z reguły nie wymagamy podawania danych osobowych, ale należy pamiętać, że w każdym przypadku nieprzekazanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z niektórych z naszych usług lub ich części.

Bezpieczeństwo

Dysponujemy aktualnymi środkami bezpieczeństwa, które chronią przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych pod naszą kontrolą. Dla przykładu, nasze polityki bezpieczeństwa i prywatności są okresowo sprawdzane i w razie potrzeby ulepszane, a dostęp do danych osobowych ma tylko upoważniony personel. Chociaż nie możemy zapewnić lub zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany informacji, dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby temu zapobiec.

Przechowywanie danych

Dążymy do tego, aby nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych były jak najbardziej ograniczone. W przypadku braku określonych w niniejszej polityce okresów przechowywania, Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do osiągnięcia celu, dla którego je gromadzimy, a w stosownych przypadkach tak długo, jak długo będzie to wymagane przez ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych.

Prawa użytkowników

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, mogą być Państwo uprawnieni do korzystania z niektórych lub wszystkich z następujących praw:

(a) żądania (i) informacji, czy Państwa dane osobowe są przechowywane oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy oraz odbiorców danych, jak również potencjalnych okresów przechowywania;

(b) żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, np. dlatego, że (i) są one niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) zgoda, na której opierało się przetwarzanie została wycofana;

(c) odmówić dostarczenia i - bez wpływu na działania związane z przetwarzaniem danych, które miały miejsce przed takim wycofaniem - w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

d) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, sprzeciwić się temu, aby Państwa dane osobowe podlegały przetwarzaniu. W takim przypadku prosimy o podanie nam informacji na temat Państwa konkretnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Państwa faktów albo zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, albo przedstawimy Państwu nasze przekonujące i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

(e) podejmowania działań prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem praw użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również składania skarg do właściwych organów nadzorujących ochronę danych; oraz/lub

(f) żądania (i) otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz (ii) przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; w przypadkach, w których jest to technicznie możliwe, mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od nas do innego administratora.

Mogą Państwo (i) skorzystać z praw, o których mowa powyżej lub (ii) zadać jakiekolwiek pytania lub (iii) złożyć skargę dotyczącą przetwarzania naszych danych, kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi określonymi poniżej.

Kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki lub wszelkie prośby dotyczące danych osobowych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@hyundai.pl. Nasze dalsze dane kontaktowe są ujawnione w stopce.

Informacje podane przez Państwa podczas kontaktowania się z nami będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa wniosku i zostaną usunięte po jego wypełnieniu. Ewentualnie ograniczymy przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych, jeśli mają one zastosowanie.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z  inspektorem ochrony danych osobowych Hyundai Motor Europe, mogą Państwo to zrobić wysyłając e-mail na adres DPO-hyundai-europe@steep.de.